Get Adobe Flash player

 

律動教室

 

      

 

                  

 

                  

 

         本教室主要提供本系學生以下課程使用:

             1. 兒童肢動語潛能開發
             2. 幼兒律動、幼兒體能
             3. 幼兒戲劇、幼兒遊戲
             4. 嬰兒按摩

  教室內設備包含木質地板、寬廣落地鏡面,另有多樣節奏樂器提供音樂與身體資源開發。

       專業教室以本系課程授課優先使用,亦提供學生借用。

       教室之設置以培育舞蹈與律動人才,讓學生藉由伸展肢體以提升韻律美感,

       其他有關肢體活動及團康、團體活動課程,也會利用此教室進行活動與練習。

 

Copyright © 2018 School's Fun  Rights Reserved.